fredag 27 maj 2011

Ska staten styra detta?

Regeringen har beslutat att satsa 8 miljoner kronor på "att främja jämställdhet inom musiklivet". Det ska ses som ett led i regeringens övriga satsningar för att uppnå jämställdhet inom kulturen.

Statens musikverk har fått i uppdrag att samverka med Statens kulturråd och Konstnärsnämnden för att främja ökad jämställdhet inom musiklivet. Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 8 miljoner kronor. Målet med satsningen är att bidra till att män och kvinnor blir mer jämställt representerade i musiklivet.

Frågan är om staten ska styra detta?

Svd

Share/Bookmark

Inga kommentarer: