onsdag 25 maj 2011

AKU för april :)

I dag kom Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för april 2011, den visar att det är 120 000 fler sysselsatta jämfört med april 2010. Sverige har en arbetslöshet på 7,9 procent - minus 1,6 procentenheter jämfört med april 2010. Det är 32 000 färre långtidsarbetslösa jämfört med april 2010.

Tack vare ordning och reda i finanserna och en tydlig arbetslinje har Sverige klarat sig bättre ur finanskrisen än de flesta EU-länder. Under 2010 noterades den största tillväxtsiffran på flera decennier och efterfrågan på arbetskraft har skjutit fart och nu ser vi att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten sjunker.

Få klyftor är så stora som mellan den som har arbete och den som står utanför arbetsmarknaden. Att öka delaktigheten på arbetsmarknaden har därför varit Alliansens huvudfråga sedan valsegern 2006. Vi har drivit en bred jobbstrategi för att förverkliga detta. Även om vi börjar se resultat har arbetet bara börjat. Arbetslösheten är fortfarande hög och riskerar att bita sig fast om vi inte agerar. Det finns också tydliga utmaningar för vissa grupper att få fotfäste på arbetsmarknaden såsom ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. För att komma åt dessa problem måste vi fortsätta att satsa på åtgärder som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och ökar incitamenten att arbeta och anställa.


Share/Bookmark

Inga kommentarer: