torsdag 12 maj 2011

Särskilda insatser med syfte att förebygga...

Idag har regeringen fattat beslut om en satsning på särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket uppdraget att utveckla och genomföra särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

Fokus kommer att vara - förebygga förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning.

Satsningen ska omfatta kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer samt genomförande av en nationell tillsynsaktivitet.

För att ta tillvara befintlig kunskap inom området ska Arbetsmiljöverket i lämpliga delar samråda med Försäkringskassan, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) samt forskare inom området.

Bra arbetsmiljö är en viktig faktor för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risker för ohälsa, det gäller både kvinnor och män.

Andra om:
Arbetarskydd, VäxjöNytt.se, SKTF


Share/Bookmark

Inga kommentarer: