tisdag 3 maj 2011

S satsade mindre på järnvägen....

I det nya numret av Riksdag & Departement (R&D) går det att läsa att Socialdemokraterna var snålare med underhåll av järnvägen än alliansregeringen.

Kartläggningen som R&D har genomfört omfattar budgetåren 2000-2011. I opposition har Socialdemokraterna ofta och högt sagt att de tycker att Regeringen har snålat med underhållet av våra järnvägar. Nu svart på vitt visar det sig att S brukade pruta på sin tid med underhållet… I debatten har vi ifrån Alliansen ofta lyft fram att järnvägarna är eftersatta.

Alliansen har börjat åtgärda, om man bortser från de extra konjunkturåtgärderna sker en mycket kraftig ökning av anslagen, från tidigare 3,8 miljarder till 5,2 miljarder kronor per år för åren 2010-2021. Detta är en väsentlig och mycket nödvändig höjning av anslaget.


Share/Bookmark

Inga kommentarer: