tisdag 17 maj 2011

Ändringar i jobb- och utvecklingsgarantin...

I dag har Regeringen beslutat att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska ha möjlighet till arbetsmarknadsutbildning om de bedöms kunna få ett arbete i anslutning till avslutad utbildning.

Arbetsförmedlingen har möjlighet att erbjuda arbetsmarknadsutbildning för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre som bedöms kunna leda till ett arbete i anslutning till avslutad arbetsmarknadsutbildning.

Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med deltagaren bedömer vilken typ av utbildning som är lämplig och hur lång den bör vara. Möjlighet till arbetsmarknadsutbildning i fas tre kommer att gälla omgående fram till utgången av 2011.

Share/Bookmark

Inga kommentarer: