torsdag 1 mars 2012

Ålder är en siffra

Kommentar till Bo Bäck, PRO, 22/2.  

Bo Bäck vill få oss att tro att statsministern ställt krav om att alla ska arbeta till 75. Det vi moderater talar om är att öppna upp för människors rätt att, om de vill, stanna kvar i arbetslivet längre. Samtidigt har jag stor respekt för att det finns yrken som man av olika skäl inte orkar eller vill vara kvar i vid 75 års ålder.

Vi lever allt längre och går ut i arbetslivet allt senare - de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Idag går det ungefär en pensionär på tre arbetstagare. Om 30 år närmare det sig en pensionär på två arbetstagare, med dagens system.

Medellivslängden ökar snabbt och det är positivt. Men varken pensionssystemet, sjukvården, äldreomsorgen eller vår arbetsmarknad är anpassade efter den demografiska fördelningen.

Bo Bäck föreslår att låta ungdomar få en procentuellt ökad pensionsrätt om de börjar arbeta i unga år. Jag håller helt med om att fler unga ska komma i arbete. Men jag har aldrig hört talas om att det är brist på pensionssparande som gör att unga inte får jobben de söker. Brister i utbildningssystemet och höga kostnader för arbetsgivare att anställa gör däremot tröskeln hög mellan skola och anställning. Lösningen är snarast satsningar som lärarlyftet, på lärlingsutbildningar eller den halverade arbetsgivaravgiften för alla under 26.

Samma halverade arbetsgivaravgift gör alla över 65 mer anställningsbara, och de får dessutom dubbelt jobbskatteavdrag. Vi behöver också en större flexibilitet på arbetsmarknaden för människor som närmar sig pensioneringen.

Äldre är ingen homogen grupp. För en bibehållen välfärd måste vi sluta fokusera på människors ålder och se till förmåga.

Jenny Petersson (M), riksdagsledamot Hallands län

Inga kommentarer: