torsdag 22 mars 2012

Datalagringsdirektivet

Sen jag röstade ja i går har jag fått flera hundra mail om vad människor ska göra och inte göra de närmaste dagarna - intressant.
Men fk enligt lagförslaget ska operatörerna lagra uppgifter om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som använ­des. Genom sådana uppgifter, exempelvis från mobiltelefoner, kan polisen bl.a. kartlägga hur ett brott har planerats och hur misstänkta personer agerat under och efter att brottet genomförts. Några uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation, t.ex. vad som har sagts under ett telefonsamtal, får inte lagras.

Så Nej, inga uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation får lagras med stöd av direktivet. Det omfattar även uppgifter om vilka hemsidor någon har ”surfat” på.

Expressen, DN

Inga kommentarer: