torsdag 8 mars 2012

Arbetsgruppen ett hälsosammare Sverige

Jag är med och utvecklar Nya Moderaternas politik. Syftet är att se och lösa samhällsproblem. Vi ska vara relevanta och kunna svara på väljarnas frågor. Vi driver en politik för hela Sverige med tydligt fokus på arbetslinjen och ordning och reda i de offentliga finanserna.

Henrik von Sydow kommer också att vara med i en arbetsgrupp, vårt deltagande uppmärksammas i halländsk media, HP, SR

Partistyrelsen har tillsatt fem centrala arbetsgrupper för att förnya, förstärka och utveckla politiken inför valen 2014 och formulera en reformagenda för mandatperioden 2014-2018. Jag kommer att sitta med i gruppen ett hälsosammare Sverige.

Övervikt, psykisk ohälsa och ätstörningar är exempel på problem som drabbar människor hårt, inte minst många unga. Gruppen ska bland annat fokusera på hur samarbete och samverkan kan förbättras mellan hälso- och sjukvården och andra delar av samhället för att nå målet om ett friskare och mer hälsosamt Sverige.
 

Arbetsgruppen ett hälsosammare Sverige leds av: Filippa Reinfeldt

Mer om arbetsgruppen finns att läsa på

Inga kommentarer: