torsdag 29 mars 2012

Motion - bifall

255 ja vid bifall på min motion mfl - Adnan Dibrani (S) 110 ja på din ;). Tack för att du röstade ja på min.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Riksdagens ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: