torsdag 29 mars 2012

Vi moderater kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda

Skriver i dag på GT

Vi har kommit långt i jämställdhet, men vi moderater kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Detta är inte en fråga enbart för kvinnor utan en frihetsfråga för hela Sverige.
För att bli jämställda och självständiga måste män och kvinnor kunna leva på sina löner utan att vara beroende av sin partner eller samhället. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta genom jobbskatteavdraget. En undersköterska med en lön på runt 22 000 kronor har fått nära 1 500 kronor i skattelättnad - nästan en extra månadslön mer per år. Vad avser det ökande antalet arbetade timmar som jobbskatteavdraget leder till är det särskilt kvinnor som påverkas positivt och bidrar därför till en mer jämställd fördelning av lönearbetet.

läs hela artikeln på GT

Inga kommentarer: