fredag 9 mars 2012

Arbetslinjen ger ökad jämställdhet

Skriver i dag på newsmill - I går var internationella kvinnodagen. Det är en dag då jämställdhet och könsdiskriminering uppmärksammas och diskuteras världen över. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Idag finns det stora brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Kvinnor lönearbetar mindre än män, har högre sjukfrånvaro, gör fler avbrott i karriären och arbetar mindre övertid. Däremot utför kvinnor mer obetalt arbete i hemmet.

läs hela artikeln på newsmill

1 kommentar:

Jeanette Johansson sa...

Jag ska bara kommentera en sak:

"Inom oppositionen höjs röster om att lagstifta om nattis i landets alla kommuner – även de där efterfrågan saknas."

Kan du vara snäll och ge ett exempel på en kommun där nattis inte behövs och på vilket sätt det behovet i så fall undersökts.