onsdag 14 mars 2012

Jämställdhetsdebatt och artikel på politikerbloggen

För er som tycker att det varit tillräckligt med jämställdhetdebatter nu när vi har passerat den 8 mars – internationella kvinnodagen så vill jag bara säga att jämställdhet är en fråga som berör oss i alliansen året runt.

I dag debatterades dessa frågor i Sveriges Riksdag - Det finns många åtgärder och politiska reformer som är viktiga för att skapa ett samhälle som gör verklig jämställdhet möjlig.

Arbetet är som sagt inte färdigt och det finns fortfarande brister när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor, exempelvis när det gäller män och kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Fortfarande finns det ett lönegap mellan män och kvinnor, och kvinnors sysselsättningsgrad är lägre än mäns.

Även om de senaste siffrorna från arbetsförmedlingen visade att skillnaden i sysselsättningsgraden mellan könen, det så kallade sysselsättningsgapet, minskade under 2011 jämfört med 2010. Kvinnornas sysselsättning ökade snabbare än männens under andra halvan av förra året. Gapet mellan könen var 4,5 procentenheter jämfört med 4,9 år 2010. Det är siffror som går åt rätt håll.

Vi i Alliansen har även på politikerbloggen en artikel på ämnet.
Det har skett en historisk kraftsamling för ökad jämställdhet i Sverige sedan Alliansen vann valet 2006 – det är ett arbete som fortsätter. Det skriver riksdagsledamöterna Jenny Petersson (M), Tina Acketoft (FP), Annika Qarlsson (C) och Penilla Gunther (KD) i en debattartikel på TV4/Politikerbloggen.

hela artikeln finns på politikerbloggen

Inga kommentarer: