onsdag 29 februari 2012

Halmstads unga förtjänar svar

Skriver med Mikael Persson MUF Hallands DO (HP 29/2).

För att klara av framtidens utmaningar behöver vi arbeta mer, inte mindre. Vi behöver fler jobb att gå till, inte färre.

Sverige har under decennier haft problem med hög ungdomsarbetslöshet. En grundläggande orsak är brister i utbildningssystemet som gör tröskeln mellan skola och arbetsliv hög. Många unga har lämnat skolan utan tillräckliga kunskaper och arbetsgivare drar sig för att anställa till följd av höga kostnader.
Nu genomför alliansen stora reformer inom skolans ram för att ungdomar ska lära sig mer och komma ut med godkända betyg. Dessutom tillför vi över 8 miljarder kronor till en aktiv arbetsmarknadspolitik för åren 2012–2014, med åtgärder för jobb, aktivitet, utbildning och praktik, samt insatser som gör anställningar billigare.
En av de viktigare satsningarna, är den på lärlingsutbildning inom gymnasieskolan, där skolor som anordnar lärlingsutbildning får ett stimulansbidrag. Totalt satsar alliansregeringen 794 miljoner kronor på lärlingsutbildning under 2011–2014. Lärlingssatsningen ger 30 000 ungdomar en möjlighet till praktisk yrkesutbildning på en arbetsplats. Numera erbjuder till exempel Halmstads gymnasieskolor lärlingsutbildning inom allt från måleri, design och pedagogiskt arbete, till turism och fastighetsskötsel. Där får de en yrkesidentitet, ett socialt sammanhang och ett kontaktnät som är ovärderligt när de efter avslutad utbildning ska gå ut i arbetslivet.
Under januari fick 112 unga (18–24 år) en anställning i Halmstad. Men 1 036 står fortfarande utanför. Vi tror att nycklarna till framgång är bättre utbildning, och att göra det billigare och enklare att anställa. Socialdemokraterna vill istället erbjuda dessa 1 036 unga en fördubbling av arbetsgivaravgiften. Halmstads unga förtjänar att få veta hur Socialdemokraterna har tänkt att fler ska få ett jobb av att ni vill göra dem dubbelt så dyra att anställa.

Vi moderater tar ansvar för arbetslinjen och arbetet med att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden fortsätter. Vår arbetslinje innebär ett systemskifte. Sverige byggs och byggs på nytt – politik handlar om att utveckla och förbättra. I vårt Sverige är teoretisk kunskap inte finare än praktisk. I‑vårt Sverige gör vi inte skillnad på jobb och jobb – vi gillar alla jobb. Det finns plats för alla i vårt Sverige.
Jenny Petersson (M), riksdagsledamot Halland

Mikael Persson, distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Halland

Inga kommentarer: