måndag 27 februari 2012

M-arbetsgrupp fokuserar på barn

Från dagens moderat.se... En särskild arbetsgrupp ska på partistyrelsens uppdrag sammanställa och utveckla Nya Moderaternas syn på barnfrågor ur ett brett perspektiv över alla berörda politikområden och komma med förslag på en samlad moderat politik för barn.

I detta arbete ska fokus ligga på de lite yngre barnen. En viktig utgångspunkt är de skillnader som finns i barns olika behov, förutsättningar, och levnadsvillkor. Anslaget ska därför vara brett och bör särskilt omfatta fyra delområden:

- Förskolan
- Barn som far illa
- Barnvänliga miljöer
- Barn som växer upp i utanförskap

Vi moderater arbetar hela tiden med vår egen förnyelse och politikutveckling. Vi får inte bli nöjda och aldrig bli bekväma - därför är det viktigt att hela tiden kunna se dagens samhällsproblem.  
Sverige byggs och byggs på nytt - politik handlar om att utveckla och förbättra
moderat.se, SvD

Share/Bookmark

1 kommentar:

snushane sa...

Ja det är till att "stulit" Håkan Juholts Hjärtefråga, den om Barnfattigdom? Ni slutar aldrig att förvåna!!