måndag 19 september 2011

Skriver om arbetslinjen i Hallands Nyheter

I dagens Hallands Nyheter

S har redan glömt


Minnet verkar vara kort hos Socialdemokraterna, de har redan glömt sitt vallöfte om sänkt restaurangmoms, skriver Jenny Petersson (M), riksdagsledamot Halmstad.

Enligt socialdemokraterna är Alliansens planer på att sänka restaurangmomsen helt uppåt väggarna. Minnet verkar vara kort hos Socialdemokraterna, de tycks ha glömt att deras parti tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovade precis samma sak för ett år sedan, i valrörelsen.

Den tredje punkten i de rödgröna partiernas regeringsplattform hade nämligen rubriken ”Konkurrenskraftig ­industri och sänkt restaurangmoms”. Kanske bara ett tomt vallöfte utan vilja att förverkliga?

Alliansen vill vidhålla vår sänkning av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år, fortsätta vårda nystartsjobben och halvera restaurangmomsen. Syftet med att halvera restaurangmomsen är inte i första hand att det ska bli billigare att äta på restaurang utan att skapa fler arbetstillfällen och göra svarta jobb vita – vita anställningar ger trygga arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet.

Många unga har tufft att komma in på arbetsmarknaden, många gånger eftersom de saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Ett stort antal av de nya jobb som skapas till följd av momshalveringen beräknas gå till ungdomar men även utlandsfödda och personer med låg utbildning, det vill säga grupper som är hårt drabbade av utanförskapet och i stort behov av att komma in på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna motsätter sig Alliansens tidigare jobbskapande reformer och arbetslinjen och nu motsätter de sig även sänkningen av restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Lägre kostnader och ökad lönsamhet är nyckeln för att fler jobb ska skapas. En halvering av restaurangmomsen kommer enligt branschorganisationen Sveriges Hotell och Restauranger att ge 10 000 nya jobb runt om i Sverige – 450 nya bara i Halland.

Vårt mål att få fler i arbete är inte bara en åtgärd som ska bidra till ökad tillväxt. Det är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken. När fler arbetar och färre försörjer sig på bidrag minskar klyftorna i samhället och alla ges möjlighet att ta del av den tillväxt och välfärd som skapas. Vi tar ansvar för Sverige nu och i framtiden.

Jenny Petersson

Share/Bookmark

Inga kommentarer: