lördag 10 september 2011

HN- Vi värnar Sveriges ekonomi

Replik. Utmaningarna är fortsatt stora, skriver Anne Marie Brodén, Jenny Petersson, Michael Svensson, Marianne Kierkemann, riksdagsledamöter (M) från Halland. Tommy Waidelich (S) skrev den 5/9.

Tommy Waidelich (S) skriver att arbetslinjen ska värnas och att arbetslinjen är kärnan i den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Det är välkommet att Waidelich säger sig vilja ta ansvar för att värna arbetslinjen, oroande är att partikollegan Håkan Juholt fortfarande lovar allt till alla och gärna bidrag istället för jobb.

Sedan valet 2006 har Alliansen genomfört en bred jobbpolitik både för att öka efterfrågan på arbetskraft och stimulera till nya jobb så att fler får möjlighet att arbeta. Därtill gör vi stora satsningar på infrastruktur, utbildning, forskning och entreprenörskap.

Tommy Waidelich säger att han vill möjliggöra för personer som har försörjningsstöd att behålla en del av sin lön från arbete. Samma ambition har finansminister Anders Borg (M) och Alliansen haft sedan i våras!

Vi i Alliansen har genomfört viktiga skattelättnader för vanligt folk genom jobbskatteavdraget. Inte minst låg- och medelinkomsttagare har genom jobbskatteavdraget fått behålla 1 500-2 000 kr mer i månaden.

Vi har dessutom sänkt arbetsgivaravgiften och bolagsskatten för att öka Sveriges konkurrensförmåga och underlätta för företag att nyanställa. 2009 halverade vi arbetsgivaravgiften för ungdomar. När det blivit billigare att anställa får fler unga chansen till ett jobb. En bra matchning är också viktigt för ungdomar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.

Nu föreslår vi moderater en sänkning av restaurangmomsen. Det gör vi därför att många unga får sitt första jobb inom restrangbranschen. En sänkt restaurangmoms skulle innebära ett första steg för många in på arbetsmarknaden. En halvering av restaurangmomsen kommer enligt branschorganisationen Sveriges Hotell och Restauranger att ge 10 000 nya jobb.

Samtidigt är utmaningarna fortsatt mycket stora. Alltför många lever fortfarande i utanförskap och trösklarna in på arbetsmarknaden är fortfarande höga. Därför måste det bli än mer lönsamt att arbeta, billigare och enklare att anställa samt finnas ännu bättre drivkrafter för företagande och entreprenörskap.

Vi fortsätter att stärka arbetslinjen samtidigt som vi värnar Sveriges ekonomi. Det har Alliansen visat sig klara av på ett bra sätt till skillnad från oppositionen och Tommy Waidelich.

Anne Marie Brodén

Jenny Petersson

Michael Svensson

Marianne Kierkemann


Share/Bookmark

1 kommentar:

snushane sa...

Jag tror Alliansen biter sig själv i rumpan som vanligt... Läs och begrunda
http://www.hoglandsnytt.se/?n=20552