fredag 2 september 2011

Satsning på unga och företagande

Vi moderater vill att Sverige ska vara ett land där alla som kan och vill ska ha möjlighet att arbeta, både här i Halland och i resten av landet. Grunden för Sveriges välstånd ligger i arbete. Jobben är viktiga för samhället och för den enskilde.

Tack vare alliansregeringens fokus på ordning och reda i de offentliga finanserna har Sverige ett bättre utgångsläge än många andra länder i dagens oroligheter på finansmarknaden. Men trots detta ligger Sverige bland de länder med högst ungdomsarbetslöshet i Europa. Detta är ett problem som vi moderater tar på stort allvar. Trots att ungdomar behöver sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden vill oppositionen ta bort halveringen av arbetsgivaravgiften för unga personer som vi infört.

Vi moderater vill vidhålla vår sänkning av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år, fortsätta vårda nystartsjobben och halvera restaurangmomsen. Många av de nya jobb som skapas tillföljd av momshalveringen beräknas gå till ungdomar, utlandsfödda och personer med låg utbildning, det vill säga grupper som är hårt drabbade av utanförskapet och i stort behov av att komma in på arbetsmarknaden. Detta är viktiga arbetstillfällen som oppositionen säger nej till.

Syftet med att halvera restaurangmomsen är inte i första hand att det ska bli billigare att äta på restaurang utan att skapa fler arbetstillfällen och göra svarta jobb vita genom att minska incitamenten för skattefusk. Det blir kvalité som skapar konkurrensfördelar framför skattefusk. De vita anställningarna ger trygga arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet.

Vårt mål att få fler i arbete är inte bara en åtgärd som ska bidra till ökad tillväxt. Det är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken. När fler arbetar och färre försörjer sig på bidrag minskar klyftorna i samhället och alla ges möjlighet att ta del av den tillväxt och välfärd som skapas.Share/Bookmark

Inga kommentarer: