torsdag 1 september 2011

Satsningar på unga

Alltför många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sedan 2006 har Alliansen därför arbetat aktivt med sänka trösklarna för Sveriges unga. Arbetsgivaravgifterna har halverats för alla under 26 år och en jobbgaranti har införts, men mer behöver göras.

Därför föreslår nu Moderaterna en halvering av restaurangmomsen. Restaurangbranschen är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden för Sveriges ungdomar. Många får där sitt första arbete. Med lägre kostnader och ökad lönsamhet för Sveriges krögare kommer fler jobba att växa fram.

Att nu satsa på Sveriges unga är särskilt viktigt då de grupper som står längst från arbetsmarknaden riskerar att drabbas hårdast i tider av ekonomisk oro. Det gör vi både genom satsningar på skolan och utbildning samtidigt som det med regeringens politik blir det billigare att anställa och lönsammare att arbeta.

Share/Bookmark

Inga kommentarer: