måndag 12 september 2011

Regeringen satsar på unga och framtiden

Jag gillar regeringens satsningar på unga, regeringen satsar 7.5 miljarder kr för att förbättra ungas möjligheter till jobb och vägar till jobb.

Det är relevanta satsningar och en viktig prioritering att satsa på de unga och framtiden. Vårt mål att få fler i arbete är inte bara en åtgärd som ska bidra till ökad tillväxt. Det är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken. När fler arbetar och färre försörjer sig på bidrag minskar klyftorna i samhället och alla ges möjlighet att ta del av den tillväxt och välfärd som skapas.

Satsningarna i sin korthet:
För att öka unga människors möjligheter till jobb och förenkla vägarna in till arbetsmarknaden föreslår regeringen att momsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent.

Regeringen föreslår insatser för att förstärka vägarna till jobb för unga. Inom arbetsmarknadspolitiken föreslås satsningar för att få fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg att återuppta studierna samt insatser för att höja kvaliteten och aktiviteten i jobbgarantin för unga. Vidare föreslås satsningar inom ramen för det reguljära utbildningssystemet i form av nya utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskola. För att förbättra utbildningssystemet fortsätter alliansregeringen sin långsiktiga satsning på skolan och genomför insatser för att öka kvaliteten i de gymnasiala yrkesutbildningarna.

För att minska marginaleffekterna och göra det mer lönsamt för bland annat unga med försörjningsstöd att gå från bidrag till arbete, föreslås att en del av arbetsinkomsten inte räknas in när försörjningsstödets nivå ska beräknas.

-Socialdemokraterna motsätter sig Alliansens tidigare jobbskapande reformer och nu motsätter de sig även sänkningen av restaurangmomsen, ett vallöfte de rödgröna hade i valrörelsen 2010. Lägre kostnader och ökad lönsamhet är nyckeln för att fler jobb ska skapas. En halvering av restaurangmomsen kommer enligt branschorganisationen Sveriges Hotell och Restauranger att ge 10 000 nya jobb runt om i Sverige – 450 nya i Halland.

DI, R&D, ExP, ExP, AB

Share/Bookmark

Inga kommentarer: