tisdag 13 september 2011

För att möta krisen vill regeringen stärka företagen

Det går att läsa på Brännpunkt att regeringen satsar på förenklad expertskatt, lättnader i 3:12-reglerna samt utökad avdragsrätt för forskning i höstbudgeten. För att möta krisen vill regeringen stärka företagen.

För att trygga Sveriges handlingsutrymme ställs krav på säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Inriktningen på politiken är att på ett ansvarsfullt sätt möta inbromsningen på arbetsmarknaden och fortsätta att stärka välfärden liksom förutsättningarna för jobb, företagande och tillväxt.

För mig som moderat är det av största vikt att skattebetalarnas pengar hanteras väl. Statsfinanserna måste vara välskötta. Bara på det sättet kan vi bygga Sverige starkt långsiktigt och jobben växa till utan att vi skjuter notan på framtida generationer. Det tjänar alla på.

I samma tidning går det at läsa att Sverige är det enda av de 27 EU-länderna som lyckas få till överskott både 2011 och 2012. För 2011 räknar EU med att Sveriges budgetöverskott blir 0,9 procent av BNP i år. För 2012 beräknas det till 2,0 procent.

DN, SVD


Share/Bookmark

Inga kommentarer: