torsdag 8 september 2011

Facket och dess uppgift...

Gillar det medlemmar i Saco skriver. Jag är en av de som anser att Facken bör finnas och Fackets uppgift bör vara att ta tillvara sina medlemmars intressen...

Brännunkt idag

Sacos nyvalda ordförande Göran Arrius gör en missbedömning när han väljer ökade löneklyftor som en av sina viktigaste prioriteringar. Det skriver fem medlemmar i olika Saco-förbund.

Saco växer, både i antal medlemmar och i anslutningsgrad bland akademikerna. Det är en glädjande utveckling. Men med växande styrka följer ett växande ansvar. I och med att Saco etablerar sig som en tongivande aktör i samhällslivet följer större krav på ett brett samhällsansvar i de ställningstaganden som organisationen och dess företrädare gör.

Vi menar att Sacos nyvalda ordförande Göran Arrius gör en missbedömning när han väljer ökade löneklyftor som en av sina viktigaste prioriteringar (TCO-tidningen 19/8, Ekot 2/9). Arrius missar både ansvaret för samhället och gör en bristande bedömning av vad som är viktigt för Saco-medlemmarna.

Växande löneskillnader lägger grunden för ökade klyftor och hotar att skapa en rad problem i det samhälle som alla Saco-medlemmar är en del av. Länder med stora klyftor tenderar att plågas av mindre social rörlighet, större problem med ohälsa och mer social oro än länder med större ekonomisk jämlikhet. De problem som växande klyftor för med sig kommer att märkas i vården, i socialtjänsten, i skolan, i domstolarna – arbetsplatser där en stor del av Sacos medlemmar är verksamma.

Men det finns också mer direkt fackliga aspekter på varför Göran Arrius uttalanden är oroväckande. Det viktigaste för Saco-förbundens medlemmar är inte att klyftorna mellan våra och de LO-anslutnas löner växer, utan att våra medlemmar får så goda löner som möjligt.

Vi tror att många medlemmar önskar ett tuffare Saco. Akademiker möter delvis nya problem på dagens arbetsmarknad. Den obetalda övertiden har ökat kraftigt, både på arbetsplatsen och genom att man förväntas stå till arbetsgivarens förfogande under sin ledighet och under dygnets alla timmar via e-post och mobil. Allt fler akademiker – inte minst de i 20- och 30-årsåldern – är anställda på vikariat, frilans- eller konsultbasis, vilket gör det svårare att planera sitt liv, skaffa ett bostadslån eller bilda familj. Många Saco-medlemmar i kvinnodominerade yrken har fortfarande så låg lön att de inte tjänat ekonomiskt på sin högskoleutbildning. Detta är frågor som påverkar betydligt fler än de 10–20 procent av medlemmarna som i Saco:s lönedatabas anger att de skulle påverkas av ett avskaffande av värnskatten, en fråga som Saco drivit hårt.

Ska Saco bli mer modernt och verkligen se de problem som dagens medlemmar möter på arbetsmarknaden är vi övertygade om att Göran Arrius måste ompröva uppfattningen att ökade klyftor är en av Sacos viktigaste frågor.

JOHANNA FALK
medlem i Sveriges Universitetslärarförbund

ANNA-CLARA HOLLANDER
medlem i Psykologförbundet

KARIN EHLIN KOLK
studerandemedlem i Civilekonomerna

JOEL MALMQVIST
medlem i Jusek

PELLE RÖDIN
medlem i Akademikerförbundet SSR

Share/Bookmark

Inga kommentarer: