onsdag 28 december 2011

Sänkt restaurangmoms

God Morgon - Snart påväg till SRHalland - intervju om tiden i riksdagen.

Det finns många stora utmaningar på arbetsmarknaden - inte minst bland unga. Arbetslösheten bland unga är ingen ny företeelse. Oavsett konjunkturläge har många unga fått betala ett högt pris genom att stå utanför. Alltför höga trösklar för unga tjejer och killar hindrar dem från att få ett eget jobb med egen inkomst och en möjlighet att förverkliga egna drömmar. Sådana trösklar måste vi arbeta för att få bort - så tänker jag som moderat, inte att höja trösklar.

Orsakerna till en hög ungdomsarbetslöshet är många. Det finns inte en lösning på problemet. Det handlar om skolan rustar för kommande arbetsliv - här görs det satsningar från tidig ålder till den nya gymnasieskolan. Andra viktiga insatser för att bygga broar in på arbetsmarknaden är halveringen av arbetsgivaravgiften för unga, sänkt restaurangmoms, RUT och ROT och kommande lärlingsprovanställningar.

Vi i Alliansen vill vidhålla våra reformer som sänkning av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år och sänkt restaurangmoms. Syftet med att halvera restaurangmomsen är inte i första hand att det ska bli billigare att äta på restaurang utan att skapa fler arbetstillfällen och göra svarta jobb vita – vita anställningar ger trygga arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet.

Ett stort antal av de nya jobb som skapas till följd av momshalveringen beräknas gå till ungdomar men även utlandsfödda och personer med låg utbildning, det vill säga grupper som är hårt drabbade av utanförskapet och i stort behov av att komma in på arbetsmarknaden.

Vi politiker kan debattera om sänkt pris och fler jobb osv, därför är det glädjande att se att kedjor och restauranger, ex Frasses, McD och MAX har kampanjer om fler jobb och bättre/lägre pris till följd av sänkt restaurang moms.

Socialdemokraterna motsätter sig Alliansens tidigare jobbskapande reformer och arbetslinjen och nu motsätter de sig även sänkningen av restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Lägre kostnader och ökad lönsamhet är nyckeln för att fler jobb ska skapas.

Lite blandat ang sänkningen av hrestaurangmomsen
SR, DI, DO, SR

Share/Bookmark

Inga kommentarer: