fredag 9 december 2011

IP-debatt

I dag var det debatt i kammaren som handlade om ett Häkte i Halland. En viktig fråga för Halland.  
Låt mig börja med att skriva att Moderaterna med övriga allianspartier har genomfört en rekordstor satsning på rättsväsendet. Men ett tryggare samhälle skapas inte genom en handvändning. Det krävs en helhetssyn och många delar ingår i detta – från att det finns synliga poliser till att det finns ett fungerande rättssystem.

Jag är stolt över det arbete som Alliansen har gjort sedan maktskiftet 2006. Antalet poliser har ökat kraftigt – med 3 000 stycken. Det finns nu omkring 20 000 poliser i Sverige – i medborgarnas och samhällets tjänst. När jag nyligen träffade polismyndigheten i Halland fick jag uppgift om att det nu finns 780 anställda – 569 poliser och 211 civilanställda.

Med fler poliser kan fler brott utredas och fler gärningsmän ställas inför rätta. Detta kräver i sin tur att det finns resurser för att behandla en ökad mängd ärenden. Hela kedjan måste fungera och flaskhalsar förebyggas för att få en snabb och rättssäker hantering.

I polishuset i Halmstad har det under fem års tid funnits ett tillfälligt häkte med tolv platser. Häktet i Halmstad stängde 2010 och Halland blev därmed det enda länet som saknar ett eget häkte.

Avsaknaden av ett häkte innebär att stora delar av Hallands polisresurser används för att transportera häktade till andra län, i vissa fall till Göteborg och Helsingborg, i andra till Karlskrona och Karlstad. Detta kan inte vara det bästa sättet att använda våra polisiära resurser. Avsaknaden av ett häkte i Halland gör att detta låser upp dyrbara polisiära resurser för långväga transporter,
samt att detta riskerar att leda till andra konsekvenser i det mycket viktiga inledande arbetet under häktestiden,är det av stor vikt att denna problematik tas på allvar och att den lösning kan nås.

Det känndes bra att Justitieministern ställer sig possitiv till samverkan mellan myndigheterna för att komma till en lösning på denna viktiga fråga, och att såväl Kriminalvården som polisen ser att det finns ett behov av häktesplatser i Halland.

Share/Bookmark

Inga kommentarer: