fredag 30 december 2011

Alliansen tar ansvar för Sverige - i dagens HP
Alliansen tar ansvar för hela Sverige
Mitt svar till Gunnar Malmström, SPI Halmstad, 19/12 (HP).
Gunnar Malmström från SPI Halmstad raljerar över Alliansen, som fått förnyat förtroende att leda Sverige. Hur ser Malmströms alternativ ut?

Alliansen skapades under devisen att alla fyra partier ska bidra och alla ska vinna på samarbetet. Alliansen leder Sverige ännu en mandatperiod med ett gott samarbete fyra partier emellan.
Tillsammans fortsätter vi arbetet för fler jobb, minskat utanförskap och för en stärkt välfärd. Med en ansvarsfull ekonomisk politik kan vi satsa medan andra länder i Europa får dra åt svångremmen. Tillsammans tar vi ansvar för hela Sverige.

Gunnar Malmström tar upp frågan om skatteplanering i välfärdssektorn. Företag inom den skattefinansierade välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral. Maria Larsson (KD), Beatrice Ask (M) och Anders Borg (M) presenterade därför 1 december ett uppdrag till Skatteverket att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn.

I kartläggningen ingår att uppskatta frekvensen och omfånget av skatteplaneringen. Skatteplanering med ränteavdrag inom nämnda sektorer ska uppmärksammas särskilt. Uppdraget vad gäller kartläggningen ska redovisas senast den 30 april 2012.

Tillväxten för 2012 väntas sjunka. En svagare ekonomisk utveckling internationellt skapar osäkerhet och därmed krav på säkerhetsmarginaler för statens finanser – något som Alliansen visat att vi levererar. Men det skapar också krav på tydliga och verkningsfulla åtgärder i budgeten som tryggar välfärden och stärker arbetslinjen. En stark välfärd är en prioriterad fråga för Alliansen, som vi kommer att fortsätta arbeta för.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: