tisdag 6 december 2011

15 miljoner för ökad jämställdhet i kommuner och landsting

I morgon har jag debatt i kammaren AU1, det gäller utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

Skulle se vad som hänt den senaste tiden på området, såg detta... 15 miljoner för ökad jämställdhet i kommuner och landsting

Regeringen har beviljat Sveriges kommuner och landsting (SKL) 15 miljoner kronor för att ytterligare stödja jämställdhetsintegrering i landets kommuner och landsting inom ramen för SKL:s program Hållbar Jämställdhet. Med tidigare beslut innebär det att regeringen totalt satsar 240 miljoner kronor för att utveckla jämställdheten i kommunal- och landstingsverksamheter fram till och med 2013. Arbetet syftar till att utveckla medborgarservicen så att både kvinnor och män, och flickor och pojkar får vård och annan service på jämställda villkor.

Genom att regeringen nu beviljar ett utökat stöd möjliggörs bland annat att kommuner kan jämställdhetsintegrera styrsystemen och därmed skapa långsiktighet i det lokala arbetet för ökad jämställdhet.

Av de avsatta medlen kommer 3 miljoner kronor att användas för att stödja genomförandet av den jämställdhetsdeklaration som antagits av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, Council of European Municipalities and Regions, där SKL:s erfarenheter och metoder från arbetet med programmet Hållbar Jämställdhet kan spridas till kommuner och regioner i andra europeiska länder.

Share/Bookmark

1 kommentar:

Anonym sa...

Jämställdhet baserad på feminism, NEJ TACK!