torsdag 3 november 2011

Skriver i dagens KT

Skriver i dagens Kungsbacka Tidning - 1,2 miljarder för bättre förmedling till jobb.

I finanskrisens spår kämpar länder i vår omvärld med en växande arbetslöshet samtidigt som de under decennier har vanskött sin ekonomiska politik och byggt upp skulder. Sverige står starkt, men inte opåverkat. Effekterna på arbetsmarknaden kommer att blir tydliga även här. De satsningar vi gör nu kommer att vara avgörande för hur Halland och Sverige klarar krisen.

På samma insändarsida skriver vi i Alliansen i Halland - Tillsammans tar vi ansvar :)Share/Bookmark

Inga kommentarer: