onsdag 23 november 2011

AKU för oktober

I oktober 2011 var 4 635 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är en ökning med 65 000 jämfört med samma period föregående år. De arbetslösa var totalt 345 000 vilket ger ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar en fortsatt ökning av sysselsättningen och en svag minskning av arbetslösheten.

Läs hela AKU på SCBs hemsida.


Share/Bookmark


Inga kommentarer: