onsdag 16 november 2011

Framtidskommissionen

Regeringen har identifierat fyra utmaningar som Framtidskommissionen kommer att titta närmare på.

Den första framtidsutmaningen ska fånga vår demografiska utveckling. Integration, jämställdhet, demokrati och delaktighet är den andra framtidsutmaningen. Hållbar tillväxt i en globaliserad värld är den tredje framtidsutmaningen och den fjärde framtidsutmaningen handlar om rättvisa, sammanhållning och hur vi lägger grund för ett inkluderande samhälle imorgon.

Under ett och ett halvt år ska kommissionen arbeta med att identifiera långsiktiga utmaningar för Sverige, och försöka leta sig fram till svaren. De fyra partiledarna i regeringen får förstärkning av forskare, ekonomer, personer från näringslivet - och från det svenska samhället - för att hjälpa Sverige att ta rätt väg in i framtiden. För mer info se regeringens hemsida.


Share/Bookmark


Inga kommentarer: