torsdag 6 oktober 2011

Jultomten Juholt

Dålig rubriksättning i dagens HP papperstidningen - (S)kuggbudget utan några skattehöjningar, artikeln finns med annan rubrik på nätet

Lite felaktigt påstående enligt mig - Socialdemokraternas budget innerhåller en skatteökning på över 20 miljarder kronor för såväl företag som hushåll. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstkatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT och en ny så kallad vägslitageavgift.

Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt till alla -närmare 135 miljarder kronor. De utlovade satsningarna på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen visade sig bli 300 miljoner. Den utlovade utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men i budgeten nöjer sig Socialdemokraterna med 1,75 miljarder.

Agerandet från socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt är inte ansvarsfullt


Share/Bookmark

Inga kommentarer: