tisdag 18 oktober 2011

Alliansen satsar på framtiden - Jag och Tobé skriver i HN

Alliansen satsar på framtiden

Replik. Regeringen satsar på att få fler jobb, betonar de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobé och Jenny Petersson, när de bemöter Josefin Brink (V) som skrev i HN den 30/9.

Låt oss inledningsvis konstatera att Sverige i dag är ett av få länder i Europa som inte behöver höja skatter och skära ned i välfärden till följd av dåligt skött ekonomi. När flera regeringar kämpar med hög arbetslöshet, nedskärningar och skattehöjningar står Sverige starkt.

Detta betyder dock inte att vi är opåverkade av det som sker i omvärlden. Effekterna på arbetsmarknaden kommer att blir tydliga även här. De satsningar regeringen nu gör kommer att vara avgörande för hur Halland och Sverige klarar krisen.

En förstärkt arbetslinje står i fokus i regeringens budgetproposition. Det innebär stora satsningar för att få fler jobb och ökad sysselsättning. För att de i utanförskap ska komma närmare arbetsmarknaden krävs aktivitet, utbildning och praktik som ger dem ökade möjligheter till ett jobb.

Att inte ha ett arbete föder ofta en känsla av utanförskap. Det är viktigt att människor känner sig sedda. De måste få hjälp och motivation att söka ett arbete. Därför satsar regeringen 1,2 miljarder på Arbetsförmedlingen under det kommande året.

Denna förstärkning ökar handläggartätheten och ger fler kontakter mellan arbetssökande och handläggare. Dessutom skapas möjligheter för profilering och utformning av individuella insatser utifrån den arbetssökandes erfarenheter och behov. För att ytterligare stärka anknytningen till arbetsmarknaden vill regeringen också förstärka satsningarna på arbetsmarknadsutbildning och arbetsmarknadspraktik.

För Alliansen är arbetslinjen den absolut främsta prioriteringen. Därför vidhåller vi vår sänkning av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år, fortsätter vår satsning på nystartsjobb och halverar restaurangmomsen.

Många unga har tufft att få ett arbete eftersom de ofta saknar tidigare arbetslivserfarenhet. En stor del av de nya jobb som skapas till följd av momshalveringen beräknas gå till ungdomar, liksom till utlandsfödda och personer med låg utbildning, det vill säga grupper som är hårt drabbade av utanförskapet och i stort behov av att få in en fot på arbetsmarknaden.

Josefin Brink har ända sedan Alliansen vann valet 2006 motsatt sig våra jobbskapande reformer. Att hon och övriga i vänsterkartellen motsätter sig en sänkning av restaurangmomsen är således inte särskilt förvånande.

Regeringen tar ansvar – vi ger trovärdiga besked och löften om åtgärder och aktiva insatser för arbete och omställning. Det är med en stärkt arbetslinje som vi rustar enskilda människor och Halland för framtiden.

Tomas Tobé

Jenny Petersson

Share/Bookmark

Inga kommentarer: