söndag 30 oktober 2011

Agenda

Följde debatten i Agenda mellan Marita Ulvskog och Hans Wallmark... Mina intryck från debatten kan sammanfattas följande. Att Ulvskog tror att S har ensamrätt på vissa begrepp, tiderna förändras. Förut och fortfarande tror S att man har ensamrätt på makten, väljarna har visat att de vill något annat.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: