onsdag 19 oktober 2011

Gå inte på S-sagorna - Jag och Michael Svensson i HN

Gå inte på S-sagorna

Replik. Arbetslinjen ska gälla, betonar de moderata riksdagsledamöterna från Halland Michael Svensson och Jenny Petersson.

Allt är sig likt i svensk politik. Vi har en regering som är beredd att ta ansvar och fatta de viktiga besluten som gör att Sveriges öppna och sårbara ekonomi även i framtiden klarar av internationella oroligheter. På den andra sidan finns fyra oppositionspartier. De är inte är överens, har svikit sina vallöften från 2010 och tävlar om vem som höjer skatten mest.

Adnan Dibrani (S) vill i HN den 12/10 gärna få oss att tro att det är en ansvarsfull politik. Men Socialdemokraternas politik är inte ansvarsfull. Deras förslag skulle göra det dyrare att anställa, göra det mindre lönsamt att arbeta och försämra villkoren för företag som anställer ungdomar.

Den stora delen av Socialdemokraternas budget handlar inte alls om investeringar utan om skattehöjningar för att återupprätta Socialdemokraternas bidragslinje.

Vi vill påminna Adnan Dibrani och hans partivänner om att Sverige hade 550 000 förtidspensionärer 2006. Det är tillbaka dit deras bidragslinje för oss. 147 människor förtidspensionerades varje dag med deras politik.

2011 ser vi att Alliansens arbetslinje är mer än bara retorik. Idag har antalet förtidspensionerade sjunkit till 426 000. Alla som lämnat förtidspensioneringen har fått en chans att återgå till egen försörjning och ta ett arbete utifrån sina individuella arbetsförmågor. Genom att se kraften i varje individ upprättar vi en arbetslinje.

Men Socialdemokratin vill inte tala om arbetslinjen, de säger att de vill investera i en kunskapsbaserad ekonomi. Det låter vackert, men det är inget nytt. Ingen kan ha missat att Alliansens visioner för den svenska skolan har varit att skapa ett nytt kunskapsfokus. Det får vi genom att satsa på våra lärare så att alla som idag undervisar men inte är behöriga kan läsa in sin behörighet på universitetet. Men också genom att ställa höga krav på att skolan ska anamma ett modernt arbetssätt, med IT och andra framtidskompetenser.

Vi har också gjort upp med en lång tradition av vänstertänkande i skolan, där det var närmast fult att mäta elevernas kunskaper. Från och med nästa termin kommer betyg att sättas redan i 6-an och redan nu genomförs nationella prov i årskurs 3.

Mot det finns socialdemokraternas version där kunskapsinvesteringar handlar om att utöka antalet platser på högskolor och Komvux. Men om vi inte bygger en kunskapsskola från grunden riskerar hela utbildningsväsendet att bli ett fuskbygge. Svaret på hur Sverige i framtiden ska kunna konkurrera med kunskap kan aldrig handla om fler platser på Komvux.

Fina ord och vackra löften har vi hört från Socialdemokraterna förr, men akta er för att gå på deras sagor. Det finns bara en väg till ökad sysselsättning. Den går genom arbetslinjen.

Michael Svensson

Jenny Petersson

Share/Bookmark

Inga kommentarer: