måndag 10 januari 2011

I dag på svtdebatt.se

I dag skriver jag på svtdebatt, ang kärnkraften. Såg att de skrivit Jenna på ngt ställe i artikeln men det ska vara Jenny ;)


KÄRNKRAFT Mikaela Valtersson (MP) har rätt i att de svenska kärnkraftsverken är gamla som veteranbilar, eftersom Sveriges energipolitik under decennier förlamats av den avvecklingspolitik som miljöpartiet företräder. En politik som förbjudit ny teknik och som förutom att vara utvecklingsfientlig också är gammal som en veteranbil – och därför nu äntligen placerats där den hör hemma: på skroten. Det skriver riksdagsledamoten Jenna Peterson (M).

Mikaela Valtersson (MP) har rätt i att de svenska kärnkraftsverken är gamla som veteranbilar, eftersom Sveriges energipolitik under decennier förlamats av den avvecklingspolitik som miljöpartiet företräder. En politik som förbjudit ny teknik och som förutom att vara utvecklingsfientlig också är gammal som en veteranbil – och därför nu äntligen placerats där den hör hemma: på skroten.

Regeringen möjliggör att gamla reaktorer kan ersättas till skillnad från miljöpartiet som vill köra reaktorer gamla som veteranbilar till des bokstavligen rostar sönder för att sedan ersätta det med – ingenting. Trots att vi alla är överens om en miljöbilspremie för att kunna byta ut gamla bilar mot nya så motsätter sig miljöpartiet sig detta inom kärnkraftsområdet. Snacka om att ha kört vilse i energipolitiken!

En kombination av vattenkraft, förnybar energi och kärnkraft gör att Sverige kan bli ett föregångsland i världen för att minska klimatutsläppen och samtidigt trygga en realistisk energiförsörjning. I dag står kärnkraften för ungefär hälften av Sveriges elproduktion medan vindkraften utgör en procent. Om vi vill kunna åka kollektivt, byta till elbil och minska utsläppen behövs kärnkraften.

Det är anmärkningsvärt att samma miljöparti som bidragit till att vi importerar el från kol och olja i brist på andra alternativ fortsätter att med samma ideologiska skygglappar blunda för verklighetens behov. Regeringen satsar redan på vindkraften. Fram till 2020 kommer 2 000 nya vindkraftverk att byggas vilket innebär ytterligare 10 TWh vindkraft. Kalla vintrar som denna visar att Sveriges elförsörjning är sårbar och att det är hög tid att nu rusta för framtiden.

Vad Valtersson bortser från att nämna är att SOM-institutets mätning bör tas med en nypa salt eftersom frågan ställdes som om de två var utbytbara eller att inga skillnader rådde i kostnader. Enligt Elforsk som årligen ger ut statistik över elmarknadens utveckling kostar kärnkraften 27 öre/kWh medan landbaserad vindkraft, som är billigare än havsbaserad, kostar 47 öre/kWh. Både Vattenfalls livscykelanalys över svenska anläggningar och Elforsks mätningar visar att kärnkraften, tillsammans med vattenkraften, är mest koldioxidneutralt som energikälla.

Stödet för att avveckla kärnkraften är mycket litet. En klar majoritet av svenska folket stöder en verklighetsförankrad politik som satsar brett på ny och renare teknik och som samtidigt tryggar elförsörjningen. MP:s och den avvecklingspolitik de rödgröna gick till val på saknar i själva verket stöd t.o.m. bland de egna rödgröna väljarna. Med en satsning på förnybara energikällor och nya moderna kärnreaktorer kan vi skapa ett säkert och långsiktigt utbud av energi, vilket gör att elpriserna hålls på stabilare nivåer framöver. Den insikten saknar miljöpartiet, men både regeringen och väljarna vet bättre.

Jenny Petersson (M) Riksdagsledamot Hallands län
Share/BookmarkInga kommentarer: