fredag 29 juli 2011

Alliansen satsar på unga i HP

Alliansen satsar på unga

Sebastian Ghafari (SSU) menar (HP 9/7) att många av de ungdomar som i år sprang ut med studentmössa möter arbetslöshet och att regeringen inte satsar på unga.

Många ungdomar kommer att studera vidare till en högre utbildning, andra går direkt ut i arbetslivet. Men för några unga är vägen till jobb lång och krokig. Svårast har den som gått gymnasiet utan fullständiga betyg, tyvärr är den gruppen stor. Att inte ha en fullgjord utbildning minskar chanserna att få ett arbete, då många arbetsgivare ser en fullgjord gymnasieutbildning som ett minimikrav. Det finns fler faktorer som kan förklara ungdomsarbetslösheten. Därför fortsätter Alliansen att jobba med att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Finanskrisen slog hårt mot jobben i‑Sverige. Unga är en särskilt utsatt grupp när konjunkturen går ner, då stiger ungdomsarbetslösheten. Det senaste året har den neråtgående trenden brutits. Konjunkturen blir bättre, företagen återanställer och nyanställer. Alliansen gör det billigare att anställa och satsar på bättre utbildning för unga.

I höst startar en ny gymnasieskola som är mer anpassad till elevernas efterfrågan, men även mer anpassad för arbetsmarknaden. Långsiktiga satsningar som kanske inte ger resultat direkt, men om ett par år.

Alliansen fortsätter med Folkhögskolesatsningen som syftar till att motivera unga att gå tillbaka till skolan. Vi höjer tillfälligt studiemedel för unga arbetslösa 20-24 år som vill komplettera betyg, också detta för att motivera dem att gå tillbaka till skolan.

Framöver kommer vi göra grundläggande reformer i skolan för att höja kvalitén och kunskapsinnehållet. Regeringen satsar 6 miljarder på att förstärka utbildningskvalitén de närmaste åren. Generellt sett kommer regeringen att arbeta med att förbättra länken mellan arbetsmarknad och utbildning, bland annat genom att införa en särskild lärlingsprovanställning för unga under 23 år.

Regeringen planerar och har genomfört satsningar som ska skapa fler jobb i fler och växande företag. Ska Sverige vara ett välståndsland i framtiden är det helt nödvändigt att vi fortsätter förbättra företagsklimatet.

Jobben är viktiga för samhället och för den enskilde. Detta gäller inte minst för alla unga. Egenförsörjning bidrar till ett friare liv och självständigare liv. Jobbet har också en stor social betydelse. Därför kommer vi Moderater fortsätta kämpa för att färre unga ska gå ut gymnasiet utan fullständiga betyg och för att fler unga ska ha ett jobb, en egen inkomst.

Jenny Petersson (M), riksdagsledamot Hallands län

Christofer Lundholm (M), distriktsordförande MUF Halland


Share/Bookmark

Inga kommentarer: