tisdag 1 mars 2011

Svensk ekonomi växer :)

Idag kom SCB:s nationalräkenskaper för fjärde kvatalet 2010 - de visade på positiva siffror. BNP ökar med 7,3 proccent, vilket är en rekordsiffra. det är den största uppgången på 40 år. Dagens Industri skriver följande:

“Sysselsättningen, mätt i antal arbetade timmar steg med 2,8 procent under fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta steg 2,4 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 4,0 procent. Arbetsproduktiviteten ökade med 5,7 procent i näringslivet.”

Dagens Nyheter skriver att Sveriges ekonomi slår rekord. Exporten ökade med 13 procent och importen med knappt 13 procent, produktionen inom näringslivet ökade med 9,9 procent.
Sysselsättningen i hela ekonomin, mätt i antalet arbetade timmar, ökade med 2,8 procent och antalet sysselsatta med 2,4 procent. BNP-tillväxten beror mycket på hushållens konsumtionsökning – en högre siffra har inte uppmätts sedan 1970 då kvartalsmätningarna började.

Det är bra att Svensk ekonomi växer. Det är ett annat läge nu om man jämför med 2009 då krisen satte djupa spår. Vi kan se att återhämtningen fortsätter med positiva signaler även från arbetsmarknaden, i sysslesättningen. Det ser ljust ut på arbetsmarknaden :)

Share/Bookmark1 kommentar:

Anonym sa...

"Det var hushållens konsumtion som gav det allra största bidraget." enligt SCB.

Det finns ingen välfärd utan lönsam produktion och produktiva investeringar.

100,000 nya svenskar varje år är drömläge för konsumtionsökning. SCB säger i sina långtidspronoser att invandringen bör öka till 300,000 per år för att inte försörjningskvoten (=välfärden) skall försämras.

Den allmäna välfärden har aldrig kunnat finansieras. Den skuldsätter framtida generationer och kör slut på den nu sysselsatta generationen. BNP ökar på grund av ökad konsumtion och finansieras via invandringspolitiken och villabelåning.