fredag 18 mars 2011

Försäkringskassan ska bli ännu bättre

I dagens HP:

Socialdemokraterna i Hallands län anklagar regeringen för att lita för mycket på Försäkringskassans egen förmåga att bedriva verksamhet (HP 11/3). De underkänner handlingsplanen som Försäkringskassan själv har tagit fram för vilka satsningar och besparingar som kan göras och hävdar att regeringen ska agera. Dessa besparingar är naturliga i en verksamhet som har jobbat för en effektivare administration. Men det verkar vara lätt att kritisera och svårare att komma med egna idéer. Oppositionen har inte föreslagit några ökade resurser till Försäkringskassan jämfört med regeringens förslag.

För att klara de senaste årens omställningar till en effektivare myndighet har man begärt extra resurser som regeringen också har beviljat i flera omgångar. För 2009 och 2010 fick Försäkringskassan totalt drygt 1,2 miljarder kronor extra.

Försäkringskassan har under de senaste åren genomfört flera stora och viktiga förbättringar. Man har bland annat gått ifrån 21 självständiga lokala kassor till en nationell och sammanhållen myndighet. Hösten 2009 fattade riksdagen beslut om att Försäkringskassans anslag fram till 2013 skulle öka med 400 miljoner under 2011 och 2012. Dessa siffror är således ingen nyhet, utan har vart kända länge.

I samband med detta beslutade regeringen att Försäkringskassan ska upprätta en handlingsplan där man beskriver vilka åtgärder man ska vidta för att hålla sig till budgeten. Till skillnad mot socialdemokraterna är vi moderater övertygade om att Försäkringskassan arbetar för att förbättra servicen och att genomföra både satsningar och besparingar så att verksamheten ska fungera väl.

Det är rimligt att förvänta sig att de åtgärder som tas upp i handlingsplanen är väl genomtänkta och att Försäkringskassan arbetar för att fungera än bättre. Människor ska få den service och det stöd man har rätt att begära.

Anne Marie Brodén (M), riksdagsledamot Hallands län

Jenny Petersson (M), riksdagsledamot Hallands län

Gunnar Axén (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet

Share/Bookmark

Inga kommentarer: