måndag 18 juni 2012

Vänsterpartiets politik hotar jobben

För ett par dagar sen skrev jag med mina moderata riksdagskollegor ifrån Halland i tidningen HN.

Vänsterpartiets politik hotar jobben

Replik. Offentliga monopol löser inga problem, anser M-riksdagsledamöterna Henrik von Sydow, Anne Marie Brodén, Jenny Petersson och Michael Svensson i en replik till Ulla Andersson, Johny Kronwall och Mikael Hallberg (V) den 5/6.

Företrädare för Vänsterpartiet hävdar den 5/6 i HN att lösningen på kvalitetsbrister inom välfärden löses genom en återgång till ett system där alternativa driftsformer förbjuds. Kritik framförs även mot företag som undviker att betala skatt i Sverige.

Det är viktigt att de som utför välfärdstjänster betalar skatt i Sverige och gör rätt för sig. Att använda luckor i systemet som grund för aggressiva skatteupplägg är inte acceptabelt. Med detta som utgångspunkt går alliansen därför nu vidare med förslag som minskar möjligheterna till skatteupplägg.

Lösningen är dock inte, vilket vänsterpartisterna menar, att inskränka valfriheten genom att förbjuda alternativ. Det vore att straffa vanliga människor och deras möjlighet att välja, endast på grund av att några få företag sysslar med aggressiv skattplanering. Vi tycker inte att det är en rimlig hållning.

Faktum är att majoriteten av de privata företagen inom välfärden sköter sig väl. I dag är det 14 000 företag som sysselsätter drygt 177 000 personer. Hur många av dessa företag kommer att tvingas upphöra med sin verksamhet om förbudslinjen blir verklighet? Och vad säger Vänsterpartiet till dem som riskerar att förlora sina jobb?

Valfrihetssystemet har till skillnad från monopolism goda effekter på entreprenörskap och lokalt företagande samt har även positiva jämställdhetsaspekter. Tillväxtverket undersökte 39 kommuner och konstaterade att det skett en 30-procentig ökning bland företag i valfrihetssystem och enligt Svenskt Näringsliv har 80 procent av företagen kvinnliga ägare eller en kvinnlig vd. Det är en utveckling som Vänsterpartiet – med dess feministiska ansats – borde applådera.

För oss är utgångspunkten tydlig. Framtidens politik kan inte formas utifrån en nostalgisk känsla av att allt var bättre förr. På vilket sätt skulle en återgång till ett system där alla tvingas in i samma fack skapa bättre förutsättningar för trygghet inom välfärden?

Det viktiga måste i stället vara att kvaliteten säkerställs i vården och omsorgen och att människor i större uträckning ges möjlighet att välja de lösningar som passar den enskilde bäst. För att nå dit behövs flera olika utförare - inte en återgång till offentliga monopol.

Henrik von Sydow
Anne Marie Brodén
Jenny Petersson
Michael Svensson

Inga kommentarer: