måndag 11 juni 2012

Skriver i dagens HN

Replik i dagens HN Att blunda för problemen skapar inte fler jobb, hävdar Henrik von Sydow, Anne Marie Brodén, Jenny Petersson och Michael Svensson, moderata riksdagsledamöter från Halland, i en replik till sina S-kollegor den 30/5. 

Hans Hoff, Jennie Nilsson och Adnan Dibrani, samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Halland, hävdar i HN (30/5) att Moderaterna inte vågar se verkligheten och inte förstår vad som krävs för att få ned arbetslösheten.

Det är djärv kritik från en politisk sida som saknar en skarp jobbpolitik. Det Socialdemokraterna hittills har lagt fram är ett tomt ark, rensat på förslag, frånsett då ett ungdomskontrakt och en lös idé om statliga riskkapitalfonder. Menar S-ledamöterna på fullt allvar att dessa åtgärder skulle räcka för att skapa utrymme för nya jobb?

Som så ofta när ens egen politik inte räcker till, övergår strategin till att i ett högt tonläge attackera motståndarna. Så länge Socialdemokraterna saknar någon form av offensiv jobbpolitik är det svårt att föra en konstruktiv diskussion. Det enda, förutom nämnda åtgärder som presenterats, är en rad med extra bördor riktade mot dem som har en nyckelroll i det framtida jobbskapandet – företagarna.
Breda skattehöjningar på drygt 20 miljarder för företag i Halland och övriga Sverige väntar runt hörnet i Socialdemokraternas Sverige. I ett slag skulle de lättnader som Alliansen genomfört ryckas bort. I ett penndrag skulle kostnaden för att ha en ung anställd öka kraftigt. Över en natt skulle restaurang- eller caféägaren få se sin moms fördubblad.

Hur menar Socialdemokraterna att det skulle underlätta för nyanställningar att öka bördorna för företagen? Hur kommer kioskägaren i Laholm, caféet i Varberg eller restaurangen i Halmstad att ges ökade möjligheter att anställa och utveckla sitt företag genom att bli föremål för ökad beskattning? Det är i all dess orimlighet den omvända logikens politik.

Vi är ödmjuka inför det faktum att det i dag finns alltför många som saknar ett arbete. En stor del av dessa är ungdomar och utrikesfödda. Vågar vi inte tala om att det finns stora utmaningar inom specifika grupper, då kommer heller inte förutsättningarna att finnas för att sänka trösklar där det som bäst behövs.

S-ledamöterna menar att det är anmärkningsvärt att tala om att arbetslösheten är större i en viss grupp. Men hur kontroversiellt kan det vara att beskriva verkligheten som den ser ut? Att blunda hjälper ingen.

Moderaternas politik är till skillnad mot Socialdemokraternas tydlig. Vi står upp för jobben. Att peka finger åt de nya jobben och föreslå åtgärder som höjer trösklar in på arbetsmarknaden är fel väg att gå. Vad Sverige i stället behöver är en politik som synliggör problemen och levererar de konkreta lösningarna. Så skapar vi utrymme för jobben och så bygger vi ett tryggt samhälle som håller ihop.

Henrik von Sydow
Anne Marie Brodén
Jenny Petersson
Michael Svensson

Inga kommentarer: