onsdag 13 juni 2012

vad är....

...Profilering, det ät tidiga insatser för unga i arbetslöshet

Ungdomsarbetslöshet är en fråga som Alliansen tar på stort allvar. Med hjälp av profilering ska Arbetsförmedlingen på ett tidigt stadium identifiera unga som riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet. Dessa ungdomar ska sedan erbjudas insatser från dag ett. Framförallt kommer det att handla om praktik som skapar en starkare anknytning till arbetsmarknaden genom referenser och arbetslivserfarenhet.

Så när oppositionen påstår att det inte finns insatser från dag 1 för unga stämmer inte detta, utan med hjälp av profilering ska rätt insats erbjudas.

http://www.regeringen.se/sb/d/15125/a/183388

Inga kommentarer: