måndag 14 maj 2012

vad är...

… Folkhögskolesatsningen. Arbetslösa ungdomar som inte avslutat sin grund- eller gymnasieutbildning har det svårare på arbetsmarknaden än ungdomar som avslutat gymnasieskolan.
 
 Det är viktigt att motivera dessa ungdomar att återgå till utbildning. Folkhögskolesatsningen är en tillfällig insats till och med 2013, som vänder sig till arbetslösa ungdomar (15 – 24 år) som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. Kurserna hjälper ungdomar att ta stegen vidare mot studier och anordnas på ett stort antal folkhögskolor runt om i landet.
 
Satsningen syftar till att öka deltagarnas motivation att återgå till och avsluta sin reguljära utbildning. Denna insats är tillgänglig för målgruppen från och med den första dagen i arbetslöshet.

Läs mer på AF och regeringens hemsida

Share/Bookmark

Inga kommentarer: