torsdag 10 maj 2012

vad är???!!!!

...Jobbgaranti för ungdomar, det tänkte jag att ni skulle få svar på.
Jag kommer under en tid blogga lite om de olika insatserna som finns för arbetslösa ungdomar.

Jobbgaranti för ungdomar är ett paraplyprogram som infördes 1 december 2007, det  vänder sig till ungdomar som har fyllt 16 men inte 25år och som varit arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen under en period om sammanlagt tre av fyra månader.

Inom jobbgarantin för ungdomar erbjuds i första hand ett intensifierat stöd med fördjupad kartläggning, studie och yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter med coachning. Ungdomar kan också erbjudas insatser som arbetspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd vid start av näringsverksamhet.

Arbetslösa ungdomar ska kunna ta korta tillfälliga jobb utan att riskera att därigenom inte omfattas av jobbgarantin. Det är därför tillåtet att arbeta en månad inom en fyramånadersperiod och ändå omfattas av jobbgarantin för ungdomar.

Inga kommentarer: