tisdag 10 april 2012

Skriver i dagens Kungsbacka-Posten

Alliansens främsta mål är full sysselsättning. Därför fokuserar vi på att genomföra reformer som leder till fler och växande företag och till fler jobb.

Inga kommentarer: