fredag 13 april 2012

det är ju en jäkla skillnad på...

arbetsför ålder och pensions ålder…

I dag använder vi måttet arbetsför befolkning för alla människor mellan 15 och 74 år, vilket är en internationell måttstock. Att Bo Bäck tolkar det som att jag menar att vi ska höja pensionsåldern till 74 säger ju mer om PRO:s kunnande och trovärdighet enligt mig.

 min artikel på ämnet. 

Bo Bäcks artikel

Inga kommentarer: