söndag 12 juni 2011

Tankar om voteringen förra veckan

Under valrörelsen 2010 gavs det löften om att aldrig göra sig beroende eller att förhandla med Sverigedemokraterna från alla partier.

Nu har det gått några månader och nu så ser situationen lite annorlunda ut -Alliansregeringen har förlorat några voteringar. Samtidigt som det kan bli fler förluster i riksdagen. Som minoritetsregering har voteringar i riksdagen gått Alliansens väg i ca 97 procent av fallen.

Förutsättningen för att Alliansregeringen ska förlora en votering i riksdagen är att S, V, MP och SD är överens. Är de inte det så vinner inte oppositionen över Alliansregeringen... Det kommer lyfts sällan i debatten.

När jag tagit upp det med företrädare från de rödgröna får jag ofta till svar - Men de rösta med er i 9 av 10 voteringar. Snacka om att gömma (s)ig och inte ta ansvar.
Fortfarande så är det så Alliansen får igenom sin politik, så länge S, V, MP och SD inte är överens...

I veckan voterades det om FAS3, Den samlade oppositionen röstade igenom ett Tillkännagivande om jobb- och utvecklingsgarantin...

Riksdagen ska uppmana regeringen att stoppa nya anvisningar av långtidsarbetslösa personer till jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen ska be regeringen att skyndsamt redovisa för riksdagen vilka åtgärder som man vidtagit med anledning av uppmaningen.

Regeringen har innan detta aviserat att de ska:

1. Titta på
möjligheterna att erbjuda arbetsmarknadsutbildning

2. Se över
konstruktionen på anordnarbidraget så att det främjar återgång till arbete

3. Ta del av den analys som inkommer från arbetsförmedlingen senare i
höst (september)

4. Prioritera kontrollerna av anordnare

I dagsläget är det oklart vad oppositionen vill göra för de långtidsarbetslösa. De är överrens om att de långtidsarbetslösa ska stanna kvar i FAS2...

Avslutningsvis långtidsarbetslösheten sjunker. Vi ser 32 000 färre långtidsarbetslösa på ett år. Alliansen har en bred arbetsmarknadspolitik.

Share/Bookmark

Inga kommentarer: