måndag 27 juni 2011

Har aldrig gillat dubbelmoral..

Expressen kan nu avslöjar... "Som fas 3 är utformat nu sticker det i ögonen med låga löner för deltagarna och att arbetsgivarna tjänar pengar på dem." Så säger Sverigedemokraterna om fas 3.

Jag har aldrig gillat dubbelmoral, och när partier använder sig av detta ökar politiker föraktet.

Själv tycker jag att vi ska ta långtidsarbetslösheten på stort allvar. Här utgör jobb- och utvecklingsgarantin en del av lösningen. Långtidsarbetslösheten sjunker - vi ser 32 000 färre långtidsarbetslösa på ett år. Alliansen har en bred arbetsmarknadspolitik, fas3 utgör en del av denna.

När det gäller fas 3 - en insats inom jobb- och utvecklingsgarantin som ger långtidsarbetslösa sysselsättning och möjlighet att få förnyad kontakt med arbetsmarknaden – en kontakt som kan bli en bro tillbaka till delaktighet och egenförsörjning.

Deltagare i insatsen har varit inskrivna i genomsnitt åtta av de senaste tio åren. Vi ser att sju av tio lämnar jobb- och utvecklingsgarantin före den sista fasen infaller. Varje månad går 400 deltagare i insatsen till arbete. Sett över tid lämnar en av fem insatsen. Varje person som varit långtidsarbetslös länge och som kommer i arbete är en vinst för den enskilde och samhället i stort.

Share/Bookmark

Inga kommentarer: