tisdag 12 april 2011

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för första kvartalet 2011

Enligt TRR - är det färre uppsagda tjänstemän 2010. Enligt TRRs egan siffror går nio av tio uppsagda tjänstemän vidare till nytt jobb med stöd av TRRs. Under 2010 har nio av tio, 86 procent, av de aktivt arbetssökande tjänstemän som lämnat TRR fått nytt arbete. Arbetsmarknaden för tjänstemän förbättrades kraftigt under året. Nästan hälften så många, 14 862 uppsagda tjänstemän sökte sig till TRR under 2010, vilket kan jämföras med 26 970 under 2009.

Arbetslinjen är central - Vi kan se att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten faller, det är glädjande. men det finns fortfarande stora utmaningar som vi måste ta på stort allvar. Det gälelr särskilt de grupper med svargare anknytning på arbetsmarknaden och som har stor riska att hamna i långtidsarbetslöshet.

Share/Bookmark


Inga kommentarer: