lördag 9 april 2011

Tillsammans gör vi Halland starkare

I dag träffas Moderaterna i Halland för vår förbundsstämma i Falkenberg. Det är ett tillfälle där Moderaterna får möjlighet att reflektera över utvecklingen i Halland och i Sverige, utmaningar och vilka samhällsproblem som är allra angelägnast att politiken fokuserar på att lösa.. Hallands län tillhör efter riksdagsvalet en av Moderaternas allra starkaste valkretsar och fyra moderata riksdagsledamöter har fått väljarnas förtroende att driva hallänningarnas intressen och föra hallänningarnas talan i riksdagen. Det är ett förtroende som vi är tacksamma för – och som förpliktigar.

För oss är det viktigt att Moderaterna fortsätter att vara vår tids arbetarparti med fortsatt fokus på jobb och tillväxt i Sverige och i Halland. Avgörande för att värna och utveckla välfärden, och se till att den kommer alla till del, är en politik som syftar till hög och varaktig sysselsättning. Vi vill ge fler människor större frihet och möjligheten att stå på egna ben – alla som vill och kan arbeta ska göra det. Moderaterna och alliansen har genomfört och genomför reformer som tar sikte på fler jobb. Vi kan se att våra reformer när det gäller att få fler i arbete och att den politik vi fört verkar i rätt riktning. Arbetskraftsdeltagandet är så gott som tillbaka på samma nivå som före finanskrisen. Det är glädjande att vi i Halland i februari i år har 18,1% färre öppet arbetslösa än vid samma tid förra året enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Vägen vidare är att fortsätta med den politik som gör att det lönar sig att arbeta för fler. Arbetslinjen är verktyget för att säkra vägen tillbaka till full sysselsättning. Full sysselsättning är en avgörande utgångspunkt för att Sverige ska stå sig väl som välfärdsland och i konkurrensen med andra länder på lång sikt. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet för ett starkare och ännu mer konkurrenskraftigt Halland både nationellt och internationellt. Så vi vill vårda väljarnas förtroende från riksdagsvalet.


Henrik von Sydow (M) riksdagsledamot Hallands län
Anne Marie Brodén (M) riksdagsledamot Hallands län
Jenny Petersson (M) riksdagsledamot Hallands län
Michael Svensson (M) riksdagsledamot Hallands län

Share/Bookmark

Inga kommentarer: