torsdag 19 januari 2012

Skillnader i debatten

Partiledardebatten i går visade skillnaderna i svensk politik. Alliansens politik för ansvar och fler jobb står emot en splittrad opposition. Tillsammans med de andra partierna i Alliansen har Moderaterna fört en ansvarsfull politik där vi prioriterat arbetslinjen för fler jobb och en bättre välfärd.

Sverige behöver en politik som gör att vi kan vara med och påverka i Europa och att vi håller oss utanför den europeiska skuldkrisen parallellt som vi upprätthåller arbetslinjen och att vi håller samman Sverige.

Sverige är ett exportberoende land. Halva vår ekonomi är beroende av export vilket större delen av denna export sker till länder i Europa. Då ekonomier i vår närhet måste krympa sina skulder påverkar det efterfrågan vilket i sin tur kommer att få genomslag på svensk ekonomi, på svenska jobb och i förlängningen också på svensk välfärd. De satsningar regeringen nu gör kommer att vara avgörande för hur Halland och Sverige klarar krisen och hur stora eller små effekterna på arbetsmarknaden kommer att bli i Sverige.

Därför prioriterar regeringen i budgeten för 2012 sysselsättningsfrämjande åtgärder - tillväxten och sysselsättningen ska öka och välfärden ska komma alla till del. Sammantaget presenteras reformer för 15 miljarder kronor för i år.Share/Bookmark

Inga kommentarer: