lördag 6 augusti 2011

Artikel i HN 5 aug

Ekonomisk återhämtning ger högre pensioner skriver jag om i en replik till Sven Hägerborg (HN 30/7) och att fler i arbete också stärker pensionärernas pensioner.

Under 12 års maktinnehav hade Socialdemokraterna chansen att satsa på landets pensionärer. Den chansen togs inte, Sven Hägerborg. Alliansen har däremot under den gångna mandatperioden hittills sänkt skatten tre gånger för landets pensionärer. Detta är unikt!

I Sverige finns många äldre, främst kvinnor över 80 år, som har låga pensioner och som arbetat oavlönat i hemmet under stor del av sitt liv. Dessa människor är i störst behov av ett extra ekonomiskt tillskott och därför utformade Alliansen skattesänkningarna så att främst äldre med låga pensioner skulle få mer i plånboken.

Men det är inte bara sänkta skatter som påverkar pensionärers ekonomi. De som idag arbetar betalar dagens pensionärers pensioner. Därför tjänar landets pensionärer ekonomiskt på att fler människor arbetar. Detta samband blev tydligt när finanskrisen slog till för ett par år sedan och många människor blev arbetslösa. Genom att färre jobbade innebar detta mindre pengar till pensionssystemet och därmed översteg skulderna tillgångarna och pensionerna sänktes därmed. Jag tror och hoppas Sven Hägerborg håller med om att ett pensionssystem måste fungera utan att detsamma drivs med underskott som skjuts över på kommande generationer.

Minns att vi gått igenom den värsta finanskrisen på flera decennier. De svenska statsfinanserna är mycket välskötta och nu sker en återhämtning på arbetsmarknaden. Antalet fast anställda ökade med 86 000 personer från juni 2010 till juni 2011. Nu ökar pensionerna och pensionsbehållningarna snabbare än den genomsnittliga inkomstutvecklingen. Tack vare att fler kommer i arbete och vi kan lägga finanskrisen bakom oss räknas nu inkomstpensionerna upp med 3,5 procent enligt Pensionsmyndigheten. Allt detta utan att vi skuldbelägger framtida generationer.

Mitt budskap till dig, Sven Hägerborg, är att vi i Moderaterna och Alliansen kommer att fortsätt att arbeta för ett minskat utanförskap, en stärkt välfärd och fler i arbete. Detta tjänar alla på – inte minst landets äldre.

Jenny Petersson

HN

Share/Bookmark

Inga kommentarer: