fredag 26 augusti 2011

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2011

Positiv utveckling för kvinnor
I juli 2011 uppgick antalet sysselsatta till 4 813 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent. Arbetslöshetstalet minskade med 1,1 procentenheter jämfört med juli 2010 och uppgick till 6,9 procent. Antalet arbetslösa var 359 000. Enligt säsongrensade data var antalet sysselsatta 4 627 000 och antalet arbetslösa 368 000. Antalet arbetade timmar var 89,2 miljoner i genomsnitt per vecka.


vi i Moderaterna och Alliansen kommer att fortsätt att arbeta för ett minskat utanförskap, en stärkt välfärd och fler i arbete.

Share/Bookmark

Inga kommentarer: